סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2099

4
1
8
9
5
6
7
3
2
7
6
4
1
5
8
9
3
9
7
2
6
8
4
3