סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2100

7
6
9
8
5
2
1
4
3
8
4
2
6
7
9
5
1
9
6
3
4
1
6
3