סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2101

3
5
8
1
7
9
2
6
9
1
4
5
8
3
7
2
4
3
5
6
1
7