סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2102

2
1
3
4
6
9
5
7
8
3
7
2
9
51
6
4
8
9
6
2
8
7
9
2
4