סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2103

4
5
9
3
8
7
6
2
1
6
7
4
52
6
9
8
3
8
3
2
5
1
6
4
1