סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2104

7
5
8
9
4
6
2
1
3
2
9
56
7
1
8
4
3
4
1
6
2
9
7
7
6