סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2108

8
5
9
7
2
4
1
3
6
7
1
5
4
2
9
8
3
5
7
6
8
9
6
2