סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2110

9
2
4
6
1
3
8
5
7
3
1
9
8
2
6
4
5
6
4
7
3
1
1
2