סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2111

3
8
9
5
7
6
2
1
4
1
9
83
6
2
5
7
4
6
5
3
1
3
2
8
9