סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2113

8
9
2
7
3
1
6
4
5
1
7
89
4
6
2
3
5
3
2
5
1
8
9
7
2