סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2116

9
8
4
1
3
6
5
7
2
6
1
7
9
85
3
4
9
4
3
9
6
2
7
5
4