סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2118

6
1
8
4
7
9
2
5
3
9
5
6
2
8
4
1
7
4
2
3
9
5
6
3