סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2120

4
7
5
6
3
1
8
2
9
6
2
7
8
3
5
4
3
5
7
9
4
3
7
2