סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2121

4
3
9
1
5
8
6
7
2
6
9
4
8
1
5
3
7
1
2
2
3
6
9
8