סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2122

5
4
9
8
2
6
3
1
7
8
2
5
3
9
4
7
1
3
2
6
2
4
4
5