סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2123

4
3
9
2
5
7
8
6
1
6
2
7
4
9
5
3
8
9
7
6
3
8
1
4