סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2124

9
2
1
7
5
3
4
6
8
3
1
9
6
42
7
5
8
4
8
1
3
1
7
5
6