סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2126

1
8
7
2
3
9
5
6
4
7
2
8
56
4
1
3
9
6
3
1
9
4
7
8
3