סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2132

2
4
6
7
1
5
3
9
8
7
9
53
9
4
6
1
2
6
5
7
8
2
9
4
2