סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2134

6
3
2
1
7
4
9
8
5
9
1
8
3
6
7
2
4
2
7
5
6
9
1
4