סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2136

6
3
1
8
9
4
7
5
8
7
6
1
2
3
9
2
9
4
3
5
8
6