סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2138

1
2
6
3
7
5
8
4
9
4
7
5
8
2
6
3
8
5
2
9
4
6
1
7