סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2139

1
3
6
4
9
8
5
2
7
2
4
1
8
6
3
9
5
9
3
7
2
9
1
4