סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2140

9
8
5
3
2
1
4
7
6
4
3
1
7
2
9
8
5
1
2
6
8
4
3
7