סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2141

2
6
9
7
1
8
5
4
3
7
4
5
6
2
1
9
8
1
5
3
2
9
7
6