סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2143

7
2
4
6
5
8
9
1
3
1
9
7
8
4
2
6
5
4
6
3
1
7
7
5