סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2144

8
9
6
5
3
4
2
1
7
2
4
9
8
5
6
3
1
6
3
7
4
5
8
1