סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2145

5
2
3
7
8
6
4
1
9
6
8
4
1
2
5
3
7
1
4
9
2
6
8
3