סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2146

8
9
3
4
2
6
1
7
5
4
6
1
9
8
2
3
7
3
1
5
8
6
4
5