סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2148

9
3
8
2
4
5
6
1
7
5
6
3
1
4
8
9
2
1
4
7
9
5
3
5