סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2150

1
9
8
3
4
7
6
5
2
8
5
9
6
4
3
1
7
6
3
2
5
8
9
8