סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2152

51
2
9
8
91
2
3
6
89
35
2
7
94
28
5
3
7
26
4
5
8
16