סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2154

68
7
67
5
4
5
3
34
17
86
9
87
63
95
3
4
4
2
53
2
74