סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2155

15
89
6
4
2
2
5
59
42
7
3
7
8
7
16
52
4
7
2
7
1
58
29