סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2157

9
4
2
2
1
1
97
68
74
1
32
15
9
42
91
23
8
2
6
8
1
7