סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2158

2
5
48
3
2
25
4
6
835
6
9
6
9
548
5
3
14
6
9
23
9
1