סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2159

4
3
94
2
65
7
5
91
18
64
81
56
57
6
4
89
5
26
6
9