סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2160

8
4
3
23
45
5
9
17
82
3
86
9
92
35
6
9
45
98
3
6
1