סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2163

76
8
39
6
5
1
7
98
87
9
5
9
1
73
23
7
9
6
2
15
4
26