סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2164

5
8
98
1
74
17
49
3
37
49
51
6
41
78
15
7
42
9
3