סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2168

5
79
38
7
5
23
4
75
81
4
8
52
76
6
94
3
3
12
37
2