סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2171

2
41
18
2
6
54
8
1
8
6
8
427
5
3
9
8
2
93
9
1
76
39
4