סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2175

4
2
6
98
79
6
91
6
48
26
59
83
9
16
3
45
75
1
4
6