סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2176

81
2
36
4
1
9
6
82
673
8
9
281
18
7
6
3
8
42
6
15