סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2180

586
3
72
48
96
8
9
62
6
3
79
1
5
59
86
28
7
319