סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2182

6
94
85
42
1
6
8
2
58
3
27
7
36
4
5
7
6
64
79
29
5