סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2183

8
21
5
1
5
73
6
2
7
548
6
9
435
1
2
3
87
6
9
6
42
5