סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2184

1
67
2
74
681
49
1
52
3
8
52
6
34
952
87
5
92
7