סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2188

64
853
9
92
41
6
36
7
5
2
4
38
2
63
95
8
547
16