סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2189

5
7
7
85
2
83
1
62
8
4
15
92
3
5
67
2
56
8
16
9
9
7